Resposta a les preguntes més freqüents sobre la caiguda del Mur del Berlín l'any 1989, ja prevista per la Matemàtica de la HistòriaRealment la Matemàtica de la Història (MH) és fiable?
Fins avui ha encertat totes les previsions fetes a partir dels anys 30 del segle XX. Ex: reunificació d’Alemanya, caiguda de l’URSS, pèrdua progressiva de les colònies britàniques i franceses, desfeta de Iugoslàvia, domini progressiu de la Xina...entre altres.

Qui va preveure la caiguda del Mur de Berlín?
El farmacèutic i filòsof de la història Alexandre Deulofeu (L’Armentera, 1903 – Figueres, 1978), creador de la Matemàtica de la Història una teoria de base científica sobre l’evolució futura política, social i cultural dels pobles i civilitzacions. Per ser exacte no va preveure la caiguda del Mur de Berlín però sí la reunificació alemanya, que no s'entendria sense la caiguda del Mur. La Matemàtica de la Història no diu com han de succeir els esdeveniments sinó què passarà i la seva tendència.

Quan fa pública aquesta previsió sobre la reunificació alemanya?
L’any 1977 en el seu llibre «La segona onada imperial a Europa», en plena Guerra Freda i un Teló d'Acer al qual ningú discutia la fortalesa, tret del mateix Alexandre Deulofeu. Però cal recordar que ja l'any 1954 al seu llibre «Europa al desnudo», Alexandre Deulofeu ja preveu clarament la recuperació, l' enfortiment i domini imperial germànic a l'Europa occidental.

Per què es va preveure la reunificació d'Alemanya?
Dins de cada civilització es donen alternativament tres períodes amb etapes de fragmentació de 650 anys i d’unificació territorial de 1050 anys. I dins d’aquesta etapa d’unificació sorgeixen progressivament els imperis que, de mitjana, duren 550 anys. (Veure vídeo explicatiu). Cada imperi passa per un primer procés agressiu, seguit d'una primera depressió, torna un segon procés agressiu amb un fet puntual que sembla donar per acabat l'imperi però que és enganyós. Ràpidament i sorprenent ve un llarg període de domini pacífic i conservador abans d'entrar en la darrera fase depressiva fins a la seva desaparició. L'Imperi alemany, segons la Matemàtica de la Història, neix el 1815 amb la Confederació Germànica i desapareixerà cap al 2365, és a dir, 550 anys després aproximadament. La reunificació i prèvia caiguda del Mur, per tant, coincideix perfectament amb l'inici del període pacífic i conservador.


La Matemàtica de la Història havia previst altres esdeveniments claus sobre l'Imperi alemany?
A banda de la seva recuperació immediata en un moment impossible de pensar que això fos possible després de la derrota nazi que deixa el país desfet, Alexandre Deulofeu ja havia previst la derrota de Hitler. Després de la Segona Guerra Mundial el poder creixent de la nova Alemanya occidental anunciat per Deulofeu, ja l'any 1951, es va fer palès amb la creació de la Confederació Europea del Carbó i l'Acer (CECA), el Mercat Comú o l'OTAN.

I quin paper li toca jugar a Alemanya en el futur? Hi ha altre previsions més concretes?
El domini que pertoca ara a Alemanya és pacífic i conservador, és a dir, dominarà però respectarà les identitats nacionals i la pluralitat de nacions vernacles despreses dels altres imperis en progressiva dissolució com el francès o el britànic, que s’aniran debilitant en els propers 120-130 anys, aproximadament. Alemanya només serà agressiva si és atacada i li tocarà posar pau allà on sorgeixin conflictes dins l’Europa occidental. Ras i curt, es tendirà a una Unió Alemanya Europa o, si es vol, Unió Europea Alemanya. El paper que li toca a Alemanya en els propers 200 anys aproximadament és el de controlar i vetllar per la pau a l'Europa occidental, especialment intervenint en la pacificació de conflictes que puguin sorgir durant les depressions finals dels imperis espanyol, francès i britànic. Per exemple, la sortida al conflicte Catalunya-Espanya davant la desfeta imperial espanyol per al 2029, la possible intervenció cap al 2057 a França per enfrontaments civils o la progressiva debilitació i conflicte polític a les nacions que conformen el Regne Unit, com ara Escòcia.

I aquest paper es limitarà a l'Europa Occidental?
Pot anar més enllà, concretament fins a Rússia per aturar la Xina que es troba en ple procés agressiu i ja intenta dominar Sibèria econòmicament. Alemanya i Japó, que viuen exactament el mateix procés en paral·lel, són els autèntics contrapoders per mitigar les ànsies expansionistes de l'Imperi xinès.

Com afectarà a Catalunya aquesta etapa pacífica conservadora d'Alemanya?
La Catalunya que sorgeixi de la desfeta imperial espanyola viurà sota el control o potser supervisió d'Alemanya que és qui dominarà l'Europa occidental en els propers 200 anys. La qüestió és que ja en el cicle cultural de la civilització occidental, de la mateixa manera que l'Imperi carolingi va buscar els seus referents en la cultura grega, en el futur Alemanya els buscarà a Catalunya. La cultura occidental neix amb la creació del primer romànic català entre el segle IX-X i es va estenent i desenvolupant fins a Alemanya el segle XV.